تبلیغات
وبلاگ تخصصی مهندسی معماری Architecture design Memar1 - هنر مدرن
وبلاگ تخصصی مهندسی معماری Architecture design Memar1
مهندسی معماری - معماری - مقاله مهندسی معماری - معماری داخلی - گالری تصویر معماری

هنر مدرن

مقدمه

«هنر قرن بیستم »

هنـر نقاشی در قرن بیست با نو آوری همـراه می شــود به طوری که خلاقیت ونواوری موضوع اصلی آثـار نقاشی است.در این زمان هنرمندان بر پایه خلاقیتشان تا بدانجا پیش می روند که گاهی حتی با یک اثر هنری

می توانند آرامش ذهنی تماشاگر را برهم زنند یا انتخاب هر شی یا هر موضوعی حتی اگر مبتذل هم باشد را

به عنوان یک اثر هنری قـلمداد می کنند . خلاقیت هنری باعث می شود تا گروهی از هنرمنـدان به کار های

ناشایست و دور از اخلاق اجتماعی دست یازند  و یا اینکه ابراز وجود هـنری خود را به صورت جلوه های بیمارگونه بروز دهند .برخی نیز تلاش کردند تا نقش متعهـدانه ای را نسبت به  مســایل اجتماعی و انســانی

در پیش گیرند وهمه اینها باعث می شودتا خصوصا" در دهه های آخر قرن شاهد ظهور شیوه های متنوعی از کار هنری باشیم وما با ارایه مطالبی که به مرور کامل خواهد شد در کورد نقاشی قرن بیستم تلاش داریم تا آشنایی مختصری در باره این شیوه ها ارایه دهیم در این راه از منابعی چون :

-          مفاهیم و رویکرد ها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم (ادوارد لوسی اسمیت )

-          دایرة المعارف هنر (رویین پاکباز)

-          شیوه های نقاشی  از رنسانس تا هنر معاصر (دکتر محمد حسین حلیمی )

استفاده نموده ایم و  بسیار سپاسگذار خواهیم بود اگر با مطالب ونوشته های خود مارا یاری دهید

هنر مدرن

مقدمه

«هنر قرن بیستم »

هنـر نقاشی در قرن بیست با نو آوری همـراه می شــود به طوری که خلاقیت ونواوری موضوع اصلی آثـار نقاشی است.در این زمان هنرمندان بر پایه خلاقیتشان تا بدانجا پیش می روند که گاهی حتی با یک اثر هنری

می توانند آرامش ذهنی تماشاگر را برهم زنند یا انتخاب هر شی یا هر موضوعی حتی اگر مبتذل هم باشد را

به عنوان یک اثر هنری قـلمداد می کنند . خلاقیت هنری باعث می شود تا گروهی از هنرمنـدان به کار های

ناشایست و دور از اخلاق اجتماعی دست یازند  و یا اینکه ابراز وجود هـنری خود را به صورت جلوه های بیمارگونه بروز دهند .برخی نیز تلاش کردند تا نقش متعهـدانه ای را نسبت به  مســایل اجتماعی و انســانی

در پیش گیرند وهمه اینها باعث می شودتا خصوصا" در دهه های آخر قرن شاهد ظهور شیوه های متنوعی از کار هنری باشیم وما با ارایه مطالبی که به مرور کامل خواهد شد در کورد نقاشی قرن بیستم تلاش داریم تا آشنایی مختصری در باره این شیوه ها ارایه دهیم در این راه از منابعی چون :

-          مفاهیم و رویکرد ها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم (ادوارد لوسی اسمیت )

-          دایرة المعارف هنر (رویین پاکباز)

-          شیوه های نقاشی  از رنسانس تا هنر معاصر (دکتر محمد حسین حلیمی )

استفاده نموده ایم و  بسیار سپاسگذار خواهیم بود اگر با مطالب ونوشته های خود مارا یاری دهید.

 

 

                                                                   گروه گرافیک و نقاشی استان

                                                                              پاییز 86

 

جنبش هنر نو

نخستین دهه ی سده بیستم مقارن با به ثمر رسیدن جنبشی همگانی در هنر بود که به نام «هنر نو»مشهور شد

هنرمندان پیرو «هنر نو»معتقد بودند که:«هنر حقیقی باید هم زیبا وهم مفید باشد »وبه همین اساس به مطالعه

وجستجوی معیارهای سادگی وزیبایی پرداخته و متوجه کیفیات تزیینی آثار به جا مانده از سده های   میانه ی

اروپا وهنر شرق وچین وژاپن گردیدند  و در این راه تلاش کردند تا با اخذ موضوعات کارها  از طبیعــت و

شکل های گیاهی طرح های ساده شده ای را آماده اجرا نمایند  و در اجرا از مصالح و تکنو لوژی نوین بهره

می بردند .از هنرمندان نقاش منسوب به جنبش هنر نومی توان «هانری وان دولده » و «گوستاو کلیمت »را

نام برد.

 

هانری وان دولده (1863-1957)

معمار بلژیکی  یکی از پدران بانی هنر جدید بود. او که در مکتب نقاشی  کارآموزی کرده بود در زیر نفــوذ

ویلیام موریس ، طراح تصاویر اعلانی واثاثه خانه وظروف نقـره ای و شیشه ای شد واز سال 1900کلا" به

کار معماری پرداخت. او در طرح بنای تئاتر ، نمایشگاه «ورکبوند»تضادی آشکار با ساختمان اپرای پاریس

را به نمایش گذاشت.

 

 

گوستاو کلیمت (1862-1918 )

نقاش و طراح اتریشی ،نخست از امپرسیونیسم تاثیر پذیرفت وتحت تاثیر هنر ژاپنی قرار گرفت ،در اغلب  نقاشی های تمثیلی اش انسان را در میان نقش ونگارهای رنگین وموزاییک وار به تصویر کشیده است.

 

 

 

 

فوویسم (ددگری)

در سال 1901 نمایشگاهی از آثار گوگن در پاریس ترتیب داده شد در این نمایشگاه چند نقاش باهم آشنا شدند از جمله ماتیس (1869-1954) ولامینک (1876-1958) و  درن (1880-1954) آنها سخت تحت تاثیـــر

رنگ آمیزی  آثار قرار گرفتند وهمانجا تصمیم گرفتند تا با رنگهای ناب و درخشـان کار کننــد سپس نقاشـان دیگری نیز به آنها پیوستند.  در نخستین نمایشگاهی  که  به سال 1905 از آثار خود ترتیب دادند  منتقدی در برابر یکی از آثار آنها چنین گفت:«دوناتلو در میان حیوانات وحشی» ازآن پس نام فووها (وحشی ها ) برای این گروه به کار برده شد.

از خصوصیات این شیوه «بر هم زدن بی پروای اشکال وتناسبات طبیعی وتجلیل رنگ وبکار بردن رنگهای

تند برای برانگیختن عواطف تند آنی است.»

 

هانری ماتیس (1869-1954)

نقاش، پیکره ساز، طراح وچاپگر فرانسوی. به سبب نوآوریها واثر گذاری اش برمعاصران یکی ازمهم ترین

هنرمنـدان سده بیستــم به شمار می آید.اهمیت  تاریخی کشفـهای   اودر عرصه رنگ ناب را می توان در حد      دستاورد کوبیسم در آزادسازی فرم ازقید بازنمایی عینی دانست .

ماتیس با بررسی  نقـادانه ی میراث نواوران نســل پیشین به چنین نتایجی دسـت یافت: کاربست رنـگ ناب ، همچون معادلی برای نور، تجسم فضا با بهره گیری از جلوه های مختلف رنگها، وضوح و سادگی خطهای

شکلساز، سازماندهی تصویر به مدد نیروهای ذاتی خط ورنگ وموضوع‌ ، از طریق این هماهنگی صوری در پرده ی نقاشی ،بیان هنری می یابد .

ماتیس بع هنری متعادل، ناب ، آهنگین ،آرامش بخش وعاری ازموضوعهای گزنده ودلگیــر می اندیشــد او

آرزو داشـت که هنــرش همچون یک صنــدلی راحت باشــد که خستگی را از تن آدمی بزداید و به او اندکی 

لذت ، خوشی وشادی بخشد .
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388 توسط عابدی
 PLEASE NOTE:  This tool will provide an estimation of the future PageRank and should not be considered precise.
 
Your Domain (URL):
  (eg. www.iwebtool.com)  
 

Powered by iWEBTOOL