تبلیغات
وبلاگ تخصصی مهندسی معماری Architecture design Memar1 - آشنایی با سبک های معماری
وبلاگ تخصصی مهندسی معماری Architecture design Memar1
مهندسی معماری - معماری - مقاله مهندسی معماری - معماری داخلی - گالری تصویر معماری

         اینم برای درس معماری معاصر کلاس (مهندس صالحی)

               آشنایی با سبک های معماری 

                        سبك معماری: رمانتیك

سبك معماری: رئالیسم (مكتب شیكاگو)

سبك معماری: هنرنو(آرت نوو)

سبك معماری: ارگانیك

سبك معماری: اكسپرسیونیسم

و……

سبك معماری: رمانتیك

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- گرایش به مسائل رومانتیك

- مقید بودن به احساس و عاطفه

- هیجان و عاطفه

- شعر

- خیال

- آزادی تخیل

- قالب شكنی

- شور و هیجان رویا

- شهر گریزی و روستا ‌پرستی

- چیرگی احساس بر عقل

- چارلز بری

- چارلز بری

- پیوجبین

- ساختمان پارلمانت انگلیس

- چارلز بری و پیوجبین

1868

سبك معماری: رئالیسم (مكتب شیكاگو)

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- بیان صادقانه هدف ساختمان

- كاربرد و واقعیت

- انقلاب صنعتی

- سرعت و صرفه‌جویی بیشتر در ساختمان‌سازی و به حداقل رساندن احتمال وقوع آتش‌سوزی

- چدن، آهن، شمش

- منشور اولیه معماری مدرن

- تكنولوژی مصالح جدید

- شكل‌ از كاركرد تبعیت می‌كند

(فرم تابع عملكرد)

- استفاده اندك از تزئینات

- لویی سالیوان

لویی سالیوان معروفترین معمار این سبك

- برج ایفل

Auditorium

Buibling

- گوستاو ایفل

- سالیوان

-

- 1886

سبك معماری: هنرنو(آرت نوو)

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- طبیعت و رومانتیك

- نمادگرایی و سمبولیسم

- معماران فردگرایی

- فرم‌های نباتی خطوط منحنی و حسی از حركت

- تصاویر انتزاعی

- رنگ‌آمیزی افراطی

- تازگی

- آزادی بی‌بند و بار

- زیباگرایی

- رهایی از فشارهای تكنولوژی یك محیط

- جدایی از گذشته و ابداع فرم‌های جدید

- آنتونی گائودی

- آنتونی گائودی

- هگتورگیومارد

- اولبریچ

- سردر ورودی ایستگاه مترو پلیس

- هگتور

گیومار

1900

سبك معماری: ارگانیك

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- طبیعت به عنوان الگو

- فردگرایی

- ملی گرایی

- وابستگی جزء به كل

- دنیای غیرعقلانی

- حس‌های شهودی

- فرم‌های گوناگون

- معماری بومی

- گسترش از درون به برون

- نمایش ماهیت

مصالح

- فرم و عملكرد شامل یك اندامواره و باهم برابرند

- سازمان‌دهی هماهنگی بین اجزاء در درون كل بر طبق كل بر طبق ساختار ماده و كاربرد آن

- ساختمان به مثابه یك عنصر طبیعی

- ساختمان به مثابه یك عنصر متشخص

- ساختمان به عنوان یه عنصر سنتی

- فرانك لوئیدرایت

- فرانك لوئید رایت

- خانه آبشار

- رایت

1934

سبك معماری: اكسپرسیونیسم

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- معماری‌های بیگانه (معماری مصر، آسیا)

- هنر نویا آرنوو

- رنگ‌های خالص

- خطوط پررنگ و قوی

- سرزندگی گویا

- آزدی جنبه‌های تخیلی زنده فرمرها

- بلور

- اغراق در بیان كردن حالات درونی

وان گوگ

- لوكوبوزیه

- گائودی

- كلیسای رونشان

- لوكوربوزیه

1955


سبك معماری: راسیونالیسم

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- عقل و منطق

- حداكثر صرفه‌جویی

- تقدم شهرسازی بر معماری

- تقدم كار گروهی بر كار انفرادای

- پیشرفت اجتماعی

- نفی مفهوم سبك

- كمتر بیشترین است

- میس‌ون دروهه

- لوكوربزیه

- والتر گروپیوس

- میس ون دروهه

- خانه شیشه‌ای

- فیلیپ جاستون

- 1949

سبك معماری: مدرنیسم

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- صنعت و تكنولوژی

- پیش ساختگی

- ماهیت مصالح ساختمانی

- كاربرد

- استاندارد

- عقل و منطق

- صداقت  اخلاق در معماری

- خانه ماشینی است برای زندگی

- لوكور بوزیه

-  لوكوربوزیه

- جوزف پاكستن

- رایت

- ویلای ساوا

- لوكوربوزیه

- 1982

سبك معماری: نئوكلاسیك

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- عصر كلاسیك (معبد یونانی، قصر رنسانس، كاخ باروك)

- مصالح گران‌قیمت

- تقارن، تناسب

- كمال و هنر متعالی

- عقل و منطق

- جاودانگی و هنر لایزال

- روح تمام زمان‌ها

- راب‌كریر

- لئون كریر

- راب كریر

- آلدوروسی

- رابرت استرن

- مدرسه معماری هوستون

- فیلیپ جانسون

- 1973

سبك معماری: های تك

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- تكنولوژی بسیار پیشرفته و دستاوردهای عصر جدید

- انتقال اجزاء به نما

- تزیین بام ساختمان

- تكنولوژی در كنار طبیعت

- هر نسلی در هر عنصری باید ساختمان‌هایی كه مشخصه آن عصر است بسازد

- ریچارد راجرز

- نورمن فلستر

- مركزپمپیرو

- پیانو راجرز

- 77-1971

سبك معماری:پست مدرن

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- ذات انسان

- سنت‌گرایی و تاریخ‌گرایی

- سبك بومی و مردمی

- كثرت‌گرایی

- شكل‌ مبهم و نامعلوم فضایی

- انتقادگرایی

- متن‌گرایی

- خودآگاهی

- فردگرایی

- كمتر كسل كننده است

- بیشتر بیشتر است

- رابرت وتچوری

- چارلزمور

- رابرت ونچوری

- چارلز جنكز

- برنتبرولین

- فرانك گهری

- فیلیپ جانسون

- خانۀ مادر ونچوری

- میدان ایتالیا

رابرت ونچوری

- چارلزمور

- 1962

- 79-1978

سبك معماری: دیكاتستراكشن

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- عصیان در برابر باورهای قراردادی و معمول

- تردید در خرد و دانایی

- ابهامات و ایهامات

- تزلزل و تناقض

- كثرت‌گرایی

- ساختار شكنی و شكسن مرزها و محدودیت‌ها

- اكنونیت

- پیترآیزمن

- ژاك دریدا

- پیتر آیزمن

- زاهاهدید

- مركز هندی و بصری  كسنز

پیتر آیزمن

7- 1982

سبك معماری: فولدینگ

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

- افكار فلسفی مدرن – و بی‌تفاوتی به كلاسیك

- انعطاف‌پذیری و حركات نرم

- تنظیم فضاها به صورت لایه‌بندی‌های هم ارزش

- افقی‌گرایی

- جهان‌بینی چند بعدی، پیچیده و متغیر

- فرم ضعیف

- كثرت‌گرایی

- ریزوم

- ضدمركز گرایی و ضد دو گانگی

- ضد خردگرایی

- اشیاء در بعد زمان در حال تحول‌اند

- لایبنتیس

- ژیل دلوز

- فیلیكس گاتاری

- چارلز جنكز

- گرگ‌لین

- مركز گرهمایی كلمبوس

- پیتر آیزمن

- 1996

سبك معماری: جهش كیهانی

منبع الهام

لغات كلیدی

ایده

بیان كننده ایده

معمار معروف

ساختمان شاخص

معمار ساختمان

سال ساخت ساختمان

علم و فلسفه جدید

- پیچیدگی و در عین حال مشابهت به خود

- خودسازماندهی

- فراكتال

- منطق مخدوش

- گسترش غیرخطی

- پرواز پروانه

- پرش

- آشفتگی و بی‌نظمی

- توجه به نشانه‌های كیهانی

- بیشتر متفاوت است

- فرم تابع دیدگاه جهانی است و معماری باید تابع دیدگاه انسانی

- فیلیپ اندرسون

- چارلز جنكز

- می‌ون هو

- ادوارد لارترز

- بنووامندل بروت

- چارلز جنكز

- پیتر آیزمن

- فرانك گهری

- موزه گوگنهایم در بیلبائو

- فرنك گهری

- 1996

منبع:

كتاب از رومانتیك تا كیهانی

مؤلف: میثم آهنگر

تهران – انتشارات فن‌آوران  1384




نوشته شده در تاریخ جمعه 1 آبان 1388 توسط عابدی
 PLEASE NOTE:  This tool will provide an estimation of the future PageRank and should not be considered precise.
 
Your Domain (URL):
  (eg. www.iwebtool.com)  
 

Powered by iWEBTOOL